Ubezpieczenie

Dzieci wyjeżdżające na organizowane przez nas obozy letnie i zimowe objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Koszt ubezpieczenia zawiera się w podstawowej cenie wyjazdu.

Proponowana przez nas polisa obejmuje urazy doznane w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, takie jak złamania i skręcenia kończyn, wybite zęby, urazy głowy, utrata wzroku lub słuchu, urazy narządów wewnętrznych i inne.

Z tytułu ubezpieczenia NNW mogą otrzymać Państwo świadczenie za doznany uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zwrot kosztów wypożyczenia bądź zakupu protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W razie pytań o szczegółowy zakres ubezpieczenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.